Voucher podarunkowy

Pomysł na prezent idealny?

Znajdziesz go u nas!

Dla niej, dla niego, dla dwojga…

Zapraszamy do skorzystania z naszych kart podarunkowych.


REGULAMIN VOUCHERA W RESTAURACJI VA BANQUE


1.     Voucher do Restauracji Va Banque jest ważny 6 miesięcy od daty zakupu widniejącej na Voucherze.

2.     Nabywca zobowiązuje się do zapłaty za Voucher w kwocie równej wartości nominalnej Vouchera.

3.     Voucher może być wykorzystany tylko na usługi gastronomiczne oferowane przez Restaurację Va Banque.

4.     Wykorzystanie vouchera w zakresie usług powinno być poprzedzone wcześniejszą rezerwacją pod numerem tel. +48 502 514 335.

5.     Voucher nie podlega zwrotowi i wymianie na gotówkę.

6.     Voucher musi być zrealizowany jednorazowo i w całości.

7.     Restauracja nie ponosi odpowiedzialności za Voucher, który został utracony lub uszkodzony, po jego przekazaniu Nabywcy.

8.     Jeśli wartość zamówienia złożonego jest wyższa od wartości pieniężnej wskazanej do wykorzystania w ramach Vouchera, posiadacz Vouchera zobowiązany jest dopłacić różnicę na kwotę będącą różnicą wartości zamówienia oraz wartości pieniężnej posiadanego Vouchera.

9.  Oferta Voucherów do Restauracji Va Banque, nie obowiązuje w dni, w których obiekt jest nieczynny lub podczas trwania imprez zamkniętych.

10.  Restauracja Va Banque ma prawo odmówić zrealizowania Vouchera gdy upłynął termin ważności.

11.  Przy realizacji Vouchera Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty, gdy wartość otrzymanego towaru lub usługi jest niższa niż wartość Vouchera.

12.  Użytkownik wraz z otrzymaniem Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.

13.  Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2020 r i może zostać zmieniony przez Restaurację Va Banque w dowolnej chwili. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze publikowana na stronie internetowej www.vabanque.szczecin.pl oraz jest dostępna do wglądu na miejscu w
Restauracji.